Svaly ramena sú tvorené svalmi ramena (horná časť paže), predlaktia a ruky. Rameno je tvorené jednou kosťou - humerom a predlaktím dvoma - polomer (umiestnený na boku palca) a ulnár (umiestnený na strane malíčka). Loketný kĺb je blokovaný a spája humerus, polomer a ulnú. V ňom sú možné ohyby a predĺženie ramena a rotácia predlaktia. Okrem toho môžeme vďaka svalu predlaktia otáčať rukou. Zápästie je umiestnené medzi predlaktím a rukou.

Rameno svalnatých ľudí vyzerá ako valček, po stranách vyrovnaný. Svaly ramena sú svaly rovnobežné s vertikálnou osou ramena. Na prednej časti ramena sú silné flexory predlaktia. Pokožka v tejto oblasti je tenká, pretože obrysy svalov sú zreteľne viditeľné, najmä keď sa bicepsový sval (biceps) sťahuje, ktorý zároveň nadobúda formu hemisféry. Všeobecne sa verí, že čím väčšia a konvexnejšia je táto pologuľa, tým je osoba silnejšia..

Biceps, alebo biceps brachii, sa skladá z dvoch hláv. Dlhá hlava začína od supraartikulárneho tuberkulínu a krátka od kokosového procesu lopatky. Obe hlavy sú umiestnené pozdĺž humeru. Tesne pod lakťom sú pripevnené k vnútornej časti polomeru. Hlavnou funkciou bicepsu je ohýbať ruku v lakťovom kĺbe a zúčastňovať sa na supinácii predlaktia, keď sa dlaň obrátená smerom nadol otočí smerom nahor. Reliéfy bicepsov sa najlepšie definujú ohýbaním predlaktia, keď je v polohe supinácie..

Okrem bicepsu sú za ohyb paže v lakte zodpovedné ďalšie dva svaly - rameno a brachioradialis.

SILNÁ SILA

Brušný sval je umiestnený pod bicepsmi. Môžete to vidieť iba pod vnútorným okrajom bicepsu. Vonkajší okraj je viditeľný iba v bode pripojenia deltového svalu v oblasti dolnej polovice humeru. Vývoj svalu brachialis ovplyvňuje aj strmé obrysy bicepsu. Sval brachialis začína od dolnej polovice predného povrchu pažeráka a prichytáva sa na tuberozitu ulny. Brachiálny sval tak zdvíha ulnú a zúčastňuje sa iba na flexii predlaktia..

SILNÁ SILA

Sval brachioradialis začína od humeru, vedie po celom predlaktí a pripája sa k polomeru zápästného kĺbu. Hlavnou funkciou svalu brachioradialis je ohnutie ramena v lakťovom kĺbe. Pri ohýbaní predlaktia, najmä ak k tomuto pohybu dochádza pri prekonávaní akéhokoľvek odporu, sval brachioradialis jasne vyčnieva vo forme ostrého hrebeňa v oblasti ulnárnej fosílie..

triceps

Na chrbte ramena vystupuje tricepsový sval na ramene - Triceps alebo sval triceps na ramene. Ako už názov svalu napovedá, má tri hlavy. Dlhá hlava začína od subartikulárneho tuberkulózy lopatky, cez strednú (vnútornú) a bočnú (bočnú) - od humeru. Všetky tri hlavy sa zbiehajú do jednej šľachy, ktorá sa viaže na oleranón ulny. Všetky tri hlavy tricepsov pokrývajú lakťový kĺb a jeho dlhá hlava tiež pokrýva ramenný kĺb. Hlavnou funkciou tricepsu je predĺženie ramena v lakťovom kĺbe. Sval je viditeľný pri snahe narovnať ruku v lakťovom kĺbe, vykonávané s odporom: potom sú viditeľné vonkajšie a dlhé hlavy v hornej polovici ramena, ktoré tvoria charakteristickú vidlicu..

Svaly cudzinca

Predlaktie je v normálnom stave v tvare klbku so sploštenou prednou a zadnou stranou. V hornej časti predlaktia sú zväčša brušné svaly, v dolnej časti hlavne ich šľachy. U svalových ľudí môže byť tvar predlaktia v dôsledku svalovej kontrakcie významne zmenený. Tenká a úzka spodná časť predlaktia naznačuje slabšiu kostru. Šľachy povrchových svalov sú zreteľne viditeľné. Svalové hrebene a drážky predlaktia sú viditeľnejšie, čím svalnatejší je človek a čím menej telesného tuku má..

Z anatomického hľadiska sú svaly predlaktia rozdelené do troch skupín. Niektoré z nich sú zodpovedné za pohyb zápästia, zatiaľ čo iné za pohyb prstov. Vpredu, zo strany dlane, je skupina ohýbačov. Na opačnej strane sú extenzory. Tretia svalová skupina sa nachádza v oblasti palca.

Svaly, ktoré ohýbajú ruku na zápästí:

 • Palmarový sval
 • Radiálny flexor zápästia
 • Ohyb zápästia lakťa

Svaly, ktoré ohýbajú prsty:

 • Povrchový ohýbač prstov
 • Hlboký prst
 • Dlhý flexor palca.

Zo svalov, od ktorých závisia obrysy predlaktia, je potrebné uviesť okrúhly pronátor, ktorý má tvar podlhovastého, nie zvlášť konvexného hrebeňa umiestneného na vnútornej strane kubitálnej jamky. Pronátor sa podieľa na dvoch pohyboch predlaktia - flexii a pronácii (sústruženie dovnútra) spolu s nasledujúcimi svalmi: radiálny flexor zápästia, palmmaris longus, povrchový flexor prstov, ulnárny flexor zápästia. Pronátor začína od vnútorného kondyla humeru a je pripevnený v zápästí k palangám prstov zo strany dlane. Vyššie uvedené svaly tvoria podlhovasté hrebene svalov, ktoré sú viditeľné pri ohnutí ruky na zápästí smerom k dlani a malíčku..

Svaly, ktoré predlžujú ruku v zápästnom kĺbe:

 • Dlhý radiálny extenzor zápästia
 • Krátky radiálny extenzor zápästia
 • Ulnar extenderor zápästia

Svaly, ktoré predlžujú prsty:

 • Extenzor prsta
 • Dlhý extenzor palca
 • Krátky extenzor palca
 • Predĺženie ukazováka

Extensory sú umiestnené na zadnej strane predlaktia. Pokryté iba tenkou pokožkou, sú dobre viditeľné u ľudí, ktorí sú svalnatí. Medzi reliéfne svaly patria predovšetkým svaly - extensory malíčka a ukazováka, ulnárny extenzor zápästia, ktorého brucho vyniká zvlášť dobre pozdĺž rebra ulny. Okrem toho sú do tejto skupiny svalov zahrnuté aj dlhé a krátke extenzory palca a jeho dlhý únosový sval. Všetky vyššie uvedené svaly umožňujú ohýbať ruku v smere jeho chrbta, pohybovať rukou v smere palca a malíčka a predlžovať prsty. Ostatné svaly sú zoskupené blízko polomeru. Krátke a dlhé extenzory zápästia sú zreteľne viditeľné, keď sú ruky zaťaté v päsť, keď prispievajú k dorziflexii ruky pri zápästí, čo zase umožňuje flexorom pevnejšie zaťať prsty do pästi..

Svaly, ktoré otáčajú rukou, dlane hore:

 • Okamžitá podpora
 • biceps

Svaly, ktoré otáčajú dlaňou dolu:

 • Okrúhly pronátor
 • Štvorcový pronátor

SVETY KEFY

Svaly rúk s pomocou svalov predlaktia vykonávajú všetky pohyby rúk a prstov. Tieto svaly sa nelíšia úľavou. Sú rozdelené do troch skupín, z ktorých jedna sa nachádza v strednej časti povrchu dlane, druhá na strane palca a tretia na strane malíčka..

pozri tiež

Zadné svaly: štruktúra a funkcia

Zadné svaly zaberajú najväčšiu časť tela v porovnaní s ostatnými skupinami svalov. Vďaka svalom chrbta má človek schopnosť pohybovať sa priamo na dvoch nohách, čo odlišuje človeka od zvierat.

Hrudníkové svaly: štruktúra a funkcia

Hrudné svaly zaberajú väčšinu hornej časti tela a sú zreteľne viditeľné spredu. Každý človek sa snaží dať svalovú hmotu a úľavu na hrudi, pretože tieto svaly silno ovplyvňujú celkove.

Brušné svaly: štruktúra a funkcia

Brušné svaly zaberajú veľkú plochu a vykonávajú množstvo dôležitých funkcií tela. Jasný, razený lis je jedným z ukazovateľov dobrej kondície. Preto sa v brušnej oblasti hromadí veľa tuku.

Svaly ramenného pletenca: štruktúra a funkcia

Opis zloženia a funkcie hlavných svalov ramenného pletenca. Svaly, ktoré sú zodpovedné za ohýbanie a predlžovanie ramena v ramennom kĺbe, adukciu a predlžovanie ramien, ako aj za otáčanie ramien dovnútra a.

Štruktúra kĺbov ruky

Rameno je horná časť pohybového ústrojenstva, ktorá vyzerá a funguje ako páka. Kíby ľudskej ruky sú iba základným prvkom komplexného prírodného nástroja. Kĺby a kosti zabezpečujú pohyblivosť hornej končatiny, veľkú funkčnú škálu pohybu prstov a dlane.

Funkcie anatómie štruktúry ručného kĺbu

Zápästné a prstové kĺby, metakarpofalangové kĺby

 • Zápästný kĺb sa nazýva zápästný kĺb, ktorý je tvorený konvexnou distálnou časťou polomeru a prvou radou kostí zápästia (skalnatými, lunátnymi a trojuholníkovými). Je to zložitá kĺbová spojka eliptického tvaru.
 • Stredný karpál - tvorený prvým a druhým radom karpálnych kostí. Má samostatnú kĺbovú kapsulu, ale jej pohyby sú spojené s zápästím.
 • Medzikarpón - predstavoval spojenie zubov kĺbov.
 • Pisiform kĺb je spojom pisiformných a trojuholníkových kostí. Nachádza sa v šnúre extenzora ulnar. Kapsula je zaistená hrachovými háčikmi a hrachovými metakarpálnymi väzmi;
 • Karpál-metakarpál - je križovatkou zápästia a metakarpálnych kostí. Majú plochý tvar. Štyri z nich sú neaktívni. Kĺb tvorený prvou kosťou metakarpu je v tvare sedla. Jeho konštrukcia umožňuje palec pohybovať sa okolo svojej osi a pozdĺž čela.
 • Intermetakarpál - kĺby kostí sú držané pohromade tuhými väzivami.
 • Metacarpophalangeal kíby sú zjednocujúce hlavy metakarpálnych kostí s proximálnymi falangami prstov (je ich 5). Umožňuje pohybom prstov v dvoch osiach. Prvý metakarpálny kĺb sa vyznačuje špeciálnou anatómiou vďaka komplexnej biomechanike, umožňuje prvému falangámu pohybovať sa po jeho pozdĺžnej, sagitálnej osi a bočný sklon umožňuje únosové a adukčné pohyby. Štruktúra palca navyše obsahuje dve falangy, napríklad na rozdiel od zvyšku prstov sú v ukazováčku tri..
 • Medzifalanga - nazýva sa väzivo medzi základňou a hlavami susedných falang. Sú pohyblivým kĺbom (predná náprava). Majú tvar bloku.
Späť na obsah

Ručné kosti

Sú najkomplexnejším biomechanickým kĺbom ruky (27 kostí). Má tri oddelenia:

 • Zápästie, vrátane 8 kostí:
  • lunárny;
  • trojuholníkový;
  • hrachu tvaru;
  • závislý;
  • capitate;
  • člnkové;
  • lichobežníková kosť;
  • lichobežníková kosť.
 • Nadprstia (5 kostí).
 • Prsty pozostávajúce z 3 falang (s výnimkou palca, v ktorom sú 2):
  • proximálnemu;
  • médium;
  • distálnej.
Späť na obsah

Väzy na ruky, ich anatómia

Vysokú aktivitu v zápästnom kĺbe zaisťuje ulnar extenzora zápästia. Zosilnené oblasti kĺbovej kapsuly, nazývané väzivo, poskytujú stabilitu kíbu. Vyzerajú ako pramene hustého spojivového tkaniva. Na kĺboch ​​rúk sú nasledujúce väzy: plece, lakte, zápästie, stredné karpály (ručné väzy) a interfalangeálne.

Krvné zásobenie hornej končatiny osoby

Vzhľadom na špeciálnu štruktúru svalovej štruktúry ramenného pletenca sú krvné cievy v tejto časti zhrubnuté a majú pomerne veľký priemer. Krvné zásobovanie motorického prístroja v hornej časti ľudského tela sa uskutočňuje prostredníctvom tepien:

Nervové a motorické funkcie

Horná končatina osoby, ako orgánu, ktorý vykonáva hlavnú hmatovú funkciu, má aferentnú a účinnú inerváciu. Inferentná (citlivá) inervácia umožňuje mozgu vnímať procesy, ktoré sa vyskytujú v ruke a priamo v končatine samotnej. Inferentná (motorická) inervácia sa prejavuje ako responzívna motorická reakcia mozgu. Ľudská ruka sa vďaka efektívnym signálom pohybuje. Fyzikálne je jeho mobilita zabezpečená svalmi a väzmi potom, čo mozog pošle vhodný impulz na nervové zakončenie nachádzajúce sa v ruke..

Ako sa robí pohyb?

Vykonáva sa na úkor svalov, ktoré sú pripevnené k kostre ruky pomocou šliach a väzov. Svaly karpálneho kĺbu, napríklad brachialis, sú ploché. Skupiny svalov hornej končatiny vykonávajú funkciu extenzie alebo flexie a sú rozdelené do nasledujúcich typov:

 • ramenné svaly - 3 flexory, 2 extensory;
 • predlaktia - 3 ohýbače / extenzory zápästia.

Komplexná štruktúra ľudského zápästia zahŕňa vykonávanie pohybov pozdĺž sagitálnej (adukcie / únosu) a frontálnych osí. V tomto prípade môže kefa vykonávať kruhovú rotáciu v dôsledku elipsoidného kĺbového spojenia.

Ručné kosti

Kosti ruky sú rozdelené na kosti zápästia, metakarpus a kosti, ktoré tvoria prsty, tzv. Falangy..

zápästia

Zápästie, carpus, je zbierka 8 krátkych hubovitých kostí - ossa carpi, ktorá sa nachádza v dvoch radoch, každá zo 4 kostí.

Proximálny alebo prvý rad zápästia, ktorý je najbližšie k predlaktiu, je tvorený, ak sa počítate od palca, týmito kosťami: scaphoid, os scaphoideum, lunate, os lunatum, trojuholník, os triquetrum a hrach, os pisiforme. Prvé tri kosti, spájajúce, tvoria eliptický kĺbový povrch vypuklý smerom k predlaktiu, ktorý slúži na kĺbové spojenie s distálnym koncom polomeru..

Kosť pisiform sa nezúčastňuje na tomto členení, pričom sa osobitne pripája k trojuholníku. Pisiformná kosť je sesamoidná kosť, ktorá sa vyvinula v šľachách m. flexor carpi ulnaris.

Distálny alebo druhý rad zápästia sa skladá z kostí: lichobežník, os lichobežník, lichobežník, lichobežník, kapitútko, kapitácia os a háčik os hamatum. Názvy kostí odrážajú ich tvar. Na povrchoch každej kosti sú kĺbové fazety na artikuláciu so susednými kosťami.

Okrem toho sa na dlani povrchu niektorých kostí zápästia nachádzajú hľuzy na pripevnenie svalov a väzov, a to: na pupkovej kosti - tuberkulum ossis scapholdei, na os trapezium - tuberculum ossis trapezii a na háčiku - hák, hamulus ossis hamati, a preto dostala jeho meno.

Kosti zápästia vo svojej celistvosti predstavujú rod klenby, konvexné na chrbte a ryhovito konkávne na dlane. Na radiálnej strane je drážka zápästia, sulcus carpi, obmedzená vyvýšením, eminentia carpi radialis, tvoreným tubermi scaphoid kostí a os trapezium, a na ulnárnej strane ďalším vyvýšením, eminentia carpi ulnaris, skladajúcim sa z hamulus ossis hamati a os pisiforme..

V procese ľudskej evolúcie sa v súvislosti s jeho pracovnou činnosťou vyvíjajú kosti zápästia. Takže v neandertálcoch bola dĺžka kosti zajatia 20 až 25 mm, zatiaľ čo u moderných ľudí sa zväčšila na 28 mm. Posilňuje sa aj oblasť zápästia, ktorá je v opiciach a neandertálcoch pomerne slabá.

U moderného človeka sú kosti zápästia pevne pripevnené väzmi, takže sa znižuje ich pohyblivosť, ale zvyšuje sa ich sila. Úder do jednej z kostí zápästia je rovnomerne rozdelený medzi ostatné a je oslabený, takže zlomeniny v zápästí sú relatívne zriedkavé.

Štruktúra a funkcia kostí rúk a rúk

Za kľúčnou kosťou je lopatka trojuholníkového tvaru, plochá kosť, umiestnená laterálne k hrudnej chrbtici v dorzálnej oblasti tela. Lopatky tvoria kĺby na dvoch miestach: akromioclavikulárny kĺb - kľúčny kĺb a ramenný kĺb a kľúčový kĺb s humerom. Kĺbová dutina je umiestnená na bočnom konci lopatky a tvorí objímku pre ramenný kĺb. Mnoho svalov sa pripája k lopatke, aby sa pohybovalo po ramene, vrátane svalu lichobežníka, deltového svalu, kosoštvorca a rotátora..

ramennej

- jedná sa iba o kosti nadlaktia. Dlhé, veľké kosti, ktoré siahajú od lopatky po ulicu a polomer predlaktia. Proximálny koniec humeru je kruhová štruktúra, ktorá vytvára guľu pre ramenný kĺb. Na distálnom konci tvorí humerus širokú valcovú štruktúru, ktorá tvorí vnútorný záves lakťa od dolnej časti a polomeru. Svaly pektorálu, deltového svalu, latissimus dorsi a ramenného kĺbu sa pripájajú k humeru, aby sa otáčali, zdvíhali a spúšťali rameno na ramennom kĺbe..

Predlaktia obsahuje dve dlhé, rovnobežné kosti: dolnú časť a polomer. Ulna je dlhšia a väčšia z dvoch kostí, ktorá sa nachádza na strednej strane predlaktia (malíčkom).
Najširšia oblasť je na svojom proximálnom konci a na distálnom konci výrazne zúžená. Na proximálnom konci ulny je pánt kolena s humerom. Koniec ulny, známy ako olecranon, siaha do pažeráka a tvorí kostnú špičku lakťa. Na distálnom konci tvorí ulna zápästný kĺb s radiálnym a karpálnym kĺbom.


V porovnaní s dolnou časťou je polomer o niečo kratší, tenší a nachádza sa na bočnej strane predlaktia. Polomer je najužší pri lokte a rozširuje sa smerom k zápästiu. Na svojom proximálnom konci tvoria zaoblené hlavy polomeru otočnú časť lakťového kĺbu, ktorá umožňuje otáčanie predlaktia a ruky. Na distálnom konci je oveľa širšia ako ulna a tvorí väčšinu zápästného kĺbu a loketom tvorí zápästný kĺb. Distálny koniec polomeru sa tiež otáča okolo dolnej končatiny, keď sa rameno a predlaktie otáčajú.

Ramená napriek svojej malej veľkosti obsahujú dvadsaťsedem malých kostí a veľa pružných kĺbov..

Karpálne kĺby sú skupinou ôsmich kvádrovitých kostí. Vytvárajú zápästný kĺb s ulnou a polomerom predlaktia a tiež vytvárajú zápästné kĺby na dlani. Zápästné kĺby tvoria veľa malých kĺbov, ktoré sa navzájom posúvajú, aby sa zápästiu a ruke zvýšila flexibilita.

Tvar dlane podporuje päť dlhých valcovitých metakarpálnych kostí. Každá metakarpálna kosť tvorí kĺb s zápästím a ďalší kĺb s proximálnym prstom prsta. Metacarpaly dávajú ramenám flexibilitu aj pri uchopení predmetu alebo pri súčasnom stlačení palca a pinky.

falangy

Je to skupina štrnástich kostí, ktoré podopierajú a posúvajú prsty. Každý prst obsahuje až tri falangy - distálne, stredné a proximálne - s výnimkou palca, ktorý obsahuje iba proximálne a distálne falangy..

Falangy dlhých kostí spolu tvoria kĺbové kĺby, ako aj kondyl kĺbov s metakarpálnymi kosťami. Tieto stehy umožňujú ohýbanie, predlžovanie, predlžovanie a adukciu prstov.
Ruky vyžadujú rovnováhu sily a obratnosti pre rôzne úlohy ako zdvíhanie závaží, plávanie, hranie na hudobný nástroj a schopnosť písať..
Kíby ramien a svalov poskytujú široký rozsah pohybu pri zachovaní sily horných končatín. Rovnako ako všetky kosti v tele, aj kosti hornej končatiny pomáhajú telu udržiavať homeostázu ukladaním minerálov a tukov a vytváraním krviniek v červenej kostnej dreni..

Ako funguje ľudská ruka

Ľudská ruka má špeciálnu štruktúru. V živočíšnej ríši sa končatiny takejto štruktúry nenachádzajú. Vďaka zložitému systému tvarovacích prvkov ruky vykonávajú širokú škálu funkcií - od jednoduchého uchopenia a držania predmetov po presné pohyby. Zvážte, ako funguje ľudská ruka.

ostatky

Kostná štruktúra ramena je rozdelená na sekcie:

 1. Ramenné opasok je miesto, kde sa končatina spája s hrudným košom.
 2. Rameno, ktoré je umiestnené medzi plecami a lakťovými kĺbmi. Hlavným prvkom oddelenia je rameno so sieťou svalových vlákien.
 3. Predlaktie beží od lakťa po zápästie. Ako súčasť polomeru a končatiny, svaly určené na riadenie pohybov rúk.
 4. Kefa má zložitú štruktúru. Je rozdelená do 3 častí: falangy prstov, metakarpus a zápästie..

Kostra tela je hlavnou nosnou časťou. Kosti vykonávajú množstvo dôležitých funkcií, z ktorých hlavné sú: kostra tela, ochrana orgánov, dokonca aj tvorba krvných buniek.

Na fotografii je znázornené, z čoho kosti pozostáva..

Krk a klbka držia ruku na trupe. Prvý je umiestnený v hornej časti hrudníka. Druhý zatvára rebrá vzadu a vytvára pohyblivé spojenie s ramenom - kĺb. Vysvetlite, čo sa nazýva kosti na ruke.

Zoberme si rameno. Hlavným prvkom je tu humerus. S jeho pomocou sú držané zvyšky kostí a tkanív..

Predlaktie obsahuje malé svaly, ktoré zabezpečujú pohyb ruky. Prechádzajú tu tiež cievy a nervové vlákna. Beží povrchne pozdĺž dolnej a dolnej hrany..

Poslednou časťou hornej končatiny je ruka, ktorá obsahuje 27 kostí. Kostra ruky sa skladá z troch častí:

 1. Zápästie sa skladá z 8 kostí v dvoch radoch. Z nich je vytvorený zápästný kĺb.
 2. Metacarpaly sú piatimi zrezanými rúrkovými prvkami bežiacimi od zápästia po prsty. Pôsobia ako opora pre prsty.
 3. Falangy sú kosti prstov. Každý prst má tri falangy. Sú označené ako hlavné, stredné a nechtové. Stredná falanga je v palci neprítomná.

Fotografia ukazuje štruktúru ľudskej ruky s menami kostí.

kĺby

Kíby spájajú kosti k sebe, takže ruky môžu vykonávať rôzne pohyby.

V páse horných končatín sú tri veľké kĺby: rameno, lakeť a zápästie. Ruka je tvorená veľkým počtom kĺbových kĺbov, ale menšou veľkosťou. Viac informácií o každom spoji:

 1. Ramenný guľový kĺb sa vyvinul zo spojenia humeru a kĺbu na lopatke.
 2. Loketný kĺb pozostáva z niekoľkých kostí naraz. Existujú tri z nich: ulnárny, radiálny a ramenný. V dôsledku blokovacieho spojenia sa pohyb lakťa vykonáva ohybom alebo roztiahnutím.
 3. Zápästie zápästia je najťažšie. Tvorí z dolnej časti, zápästia a časti zápästných kostí. Vďaka svojej štruktúre je tento spoj univerzálny: je možné vykonávať pohyby v ľubovoľnom smere.

Nasledujúca fotografia ukazuje schému ruky.

Zaujímavé. Medzifalangové kĺby a metakarpofalangeálne kĺby tvoria najväčší rozsah pohybu. Iní pridávajú do amplitúdy iba mobilitu..

väzy

Ligamenty a šľachy sú vyrobené zo spojivového tkaniva a slúžia na ukotvenie častí kostry. Obmedzujú tak nadmerný rozsah pohybu v kĺbe..

Početné väzy sa nachádzajú v oblasti spojenia lopatky a humeru a v oblasti ramenného pletenca. Uveďme ich:

 • coracoclavicular;
 • coracoacromial;
 • akromioklavikulární;
 • tri kĺbovo-humerálne väzy (horný, stredný, dolný).

Tieto sú potrebné na posilnenie ramenného kĺbu, ktorý je pod neustálym napätím.

Pre lepšiu prehľadnosť fotografia ukazuje ruku v sekcii.

Ulnarská križovatka má kolaterálne väzivo:

Zápästný kĺb obsahuje väzivo, ktoré má zložitú štruktúru. Tie obsahujú:

 • lúča;
 • lakťová;
 • späť;
 • palmárno;
 • medzikarpálne väzy.

Dôležitú úlohu hrá väz s názvom zadržovač flexora. Zakrýva zápästný kanál vitálnymi cievami, nervami.

sval

Ramená sú plné svalov, ktoré zabezpečujú pohyb končatín a umožňujú im odolať fyzickej aktivite.

Svaly horných končatín sa líšia štruktúrou a funkciou. Vo voľnej časti ramien sa rozlišujú flexory a extenzory..

Vzťahujú sa na oblasť ramien a predlaktia. Ten obsahuje viac ako 20 svalových zväzkov, ktoré pomáhajú pri pohybe ruky..

Ruka obsahuje svaly: thenara, hypotenara, stredná skupina.

Anatómia ruky od ramena po lakte na fotografii.

Plavidlá a nervy

Krvné cievy a nervy vykonávajú spolu s ďalšími štruktúrnymi a funkčnými zložkami mnoho cenných funkcií. Tkanivá a orgány v tele musia byť zásobené živinami a impulzmi, aby mohli nepretržite fungovať.

Krv do všetkých častí končatiny sa dodáva subclaviálnou tepnou. Pokračuje v axilárnych a brachiálnych tepnách. Z tohto miesta odchádza hlboká artéria ramena.

Na úrovni lakťa sú vyššie uvedené časti spojené do siete, potom prechádzajú do radiálnej a ulnárovej časti. Vytvárajú arteriálne cievy, odtiaľ malé lode odchádzajú k prstom.

Žily horných končatín majú podobnú štruktúru. Ale okrem nich sú na oboch stranách ramena podkožné cievy. Hlavnou žilou je subklavián. Tečie do hornej dutiny.

V končatine je zahrnutý komplexný systém umiestnenia nervov. Periférne nervové kmene začínajú v oblasti brachiálneho plexu. Tie obsahujú:

Funkcie hornej končatiny

Končatiny horného pletenca majú mnoho užitočných funkcií. Vzhľadom na špecifickú štruktúru tejto časti tela sa vykonáva toto:

 1. Pohyblivá časť končatiny sa skladá z komplexných kĺbov. Vďaka kĺbom sa pohyby rúk vykonávajú vo všetkých rovinách.
 2. Odolný horný pás chráni voľnú ruku. To vám umožní vziať záťaž.
 3. Dobre koordinovaná práca svalových prvkov, malých kostných kĺbov ruky a predlaktia vytvára príležitosť pre presný pohyb rúk. Prsty zachytávajú predmety a robia malé pohyby motora.
 4. Nehybné štruktúry vykonávajú podpornú funkciu, ktorá umožňuje vykonávať činnosti pomocou svalov.

Poznámka. Palec na strane ľudí a primátov je v kontraste s ostatnými štyrmi. Táto štruktúra poskytuje účinné uchopenie objektu. Bez palca sa človek stáva zdravotne postihnutým, pretože stráca množstvo dôležitých funkcií ruky.

záver

Horné končatiny sa skladajú z veľkého počtu vzájomne prepojených štruktúr. Rameno je tvorené asi 32 kosťami, ktoré pôsobia ako opora. Rôzne svaly a väzy zabezpečujú plný pohyb. Vyvinuté svalstvo okrem toho odoláva fyzickej práci a stresu. Ruka obsahuje množstvo prvkov, vďaka ktorým sa rozvíjajú motorické schopnosti končatín. Z tohto dôvodu je schopnosť pohybu bez chyby. Chrániče prstov sú citlivé kvôli prítomnosti špeciálnych receptorov.

Horné končatiny osoby. Anatómia: kosti, svaly, kĺby, kostra, štruktúra, funkcie, oddelenia, choroby

Horné končatiny človeka sú najdôležitejšími výkonnými orgánmi tela každého z nás. Na prvý pohľad je anatómia rúk pomerne jednoduchá, ale počet kostí v jednej ruke nám môže povedať niečo iné. Bez orgánov ramenného pletenca nie je možný celý život.

Čo je orgán

Orgán ako celok je skupina tkanív s podobnými funkciami. Každý orgán je vo svojej podstate plnohodnotnou funkčnou jednotkou v tele, ktorá je zároveň trochu izolovaná od ostatných jednotiek. Orgán je tiež charakterizovaný súborom buniek, ktoré majú veľmi stabilnú polohu v tele..

funkcie

Horné končatiny osoby, ktorej anatómia sa líši od nôh, majú za hlavný cieľ vykonávať rôzne veľmi presné pohyby v priestore. Zároveň sa ruky vyznačujú prítomnosťou veľkého počtu stupňov voľnosti, čo im umožňuje pracovať v mnohých uhloch. Prakticky všetky pracovné operácie sa vykonávajú ručne, vykonáva sa manipulácia s predmetmi.

štruktúra

Horné končatiny osoby, ktorých anatómiu predstavuje určitý systém pák, pozostávajú z voľnej časti a ramenného pletenca. Kosti pásu sú priamo spojené s kostrou ľudského tela.

Voľná ​​časť rúk má 3 základné segmenty:

 • Proximálny (horný).
 • prostredný.
 • Distal (inferior).

V tomto prípade pozostáva horná časť ramien iba z jednej kosti, strednej - z dvoch kostí, zatiaľ čo distálny segment pozostáva z mnohých kostí. Ramenný opasok je na oboch stranách vybavený lopatkou a kľúčnou kosťou.

Klíčnica je rúrková, zakrivená párová kosť s akromiálnymi a sternálnymi koncami. Lopatka je plochá kosť trojuholníkového profilu.

Humerus, 2 kosti predlaktia a kosti ruky - to všetko je tiež súčasťou horných končatín ľudí.

Dlhá rúrková kosť ramena má telo a dva konce, ktorých horná časť je spojená so lopatkou a spodná časť je kĺbovo spojená s predlaktím..

Predlaktie je kombináciou dolnej časti a polomeru, medzi ktorými je priestor zosilnený membránou spojivového tkaniva. Ulna je potom vybavená dvoma procesmi oddelenými blokovitým zárezom. Polomer je už pripojený k zápästiu.

Kefa je komplexný usporiadaný orgán, ktorý má:

 • zápästie pozostávajúce z 8 kostí;
 • metakarpus - 5 tubulárnych krátkych kostí;
 • falangové prsty.

Spoje horných končatín sú tieto:

 • rameno, charakterizované guľovým tvarom;
 • ulnar, súvisiaci s blokádou;
 • radiokarpální;
 • srednecarpal;
 • metakarpálnych;
 • metakarpofalangeálních.

Svalnatý korzet horných končatín je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Ľudské horné končatiny

názovFunkcie a štruktúra
deltoidVytvára zaoblenosť ramena tým, že ho poťahuje zvonka svojimi textíliami. Sval má zadnú, prednú a strednú časť. Poskytuje ruku zdvíhanie, spúšťanie, zatiahnutie do strany a trakčné pohyby.
bicepsOhýba ruku do lakťa a predlaktie otočí smerom von. Sval má dve hlavy.
tricepsPozostáva z troch hláv. Extenzorový sval zapojený do akéhokoľvek lisovacieho pohybu.
Ramenné svalyOhýba ruku. Upevnené pod bicepsom.
Sval BrachioradialisOhybový sval umiestnený na predlaktí a zodpovedný za jeho otočenie a zapnutie.

Druhy chorôb

Horné končatiny osoby, rovnako ako akékoľvek iné ľudské orgány, sú tiež citlivé na rôzne choroby.

Anatómia rúk má svoje vlastné charakteristiky, a preto by sa všetky choroby mali rozdeliť do niekoľkých typov spojených s:

 • deštrukcia kĺbov alebo kostí;
 • porušenia priepustnosti krvných ciev;
 • abnormality pri práci svalov, väzov a šliach;
 • poruchy nervového systému;
 • kožné ochorenia.

príznaky

Pozrime sa podrobnejšie na choroby kĺbov rúk.

Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída sa často vyskytuje v starobe, ale môže sa vyskytnúť aj za 25 až 30 rokov.

Bežné príznaky tohto ochorenia sú:

 • bolesť kĺbov;
 • tuhosť kĺbov;
 • bolesť svalov;
 • horúčka;
 • znížená chuť do jedla.

Ochorenie spravidla prebieha symetricky, to znamená, že kĺby na oboch rukách sú rovnako postihnuté. Deformácia kĺbov po určitom čase vedie k zakriveniu prstov a úplnej strate ich pohyblivosti.

dna

Dna vyvoláva silnú bolesť kĺbov a okolo nich sa vytvárajú špecifické hrbole. Najnepríjemnejšie bolestivé pocity sa vyskytujú u človeka v noci a od rána ustupujú. V tomto prípade postihnuté kĺby napučiavajú a sčervenajú. Postupom času, keď choroba postupuje, je ťažšie normálne pohybovať kĺbmi..

artróza

Osteoartritída sa vyznačuje léziami malých kĺbov rúk, lakťov a ramien. V zápästnom kĺbe sa ochorenie prejavuje ako bolesť pri fyzickej námahe, obmedzení pohyblivosti.

Osteoartritída, ktorá má 4 štádiá vývoja, sa všeobecne cíti:

 • Bolestivé pocity v kĺboch.
 • Znížený rozsah pohybu.
 • chrúmať.
 • Pocit stuhnutosti po uvoľnení a odpočinku.

Často sú ovplyvnené kĺby spodnej časti palca a interfalangeálne proximálne kĺby.

artritída

Infekčné ochorenie kĺbov, ktoré sa vyskytuje pomerne často.

Artritída má dve formy:

 • akútna - prejavuje sa výraznou bolestivosťou, začervenaním a opuchom kože a oblasťou zapáleného kĺbu, zvyšuje sa telesná teplota;
 • chronický - pravidelne sa cíti, bolesť sa občas vyskytuje a prejavuje sa vo svojej podstate rovnakým spôsobom ako v akútnej fáze.

Artritída má 4 stupne a prejavuje sa:

 • Syndróm bolesti kĺbov.
 • Silný opuch.
 • Zvýšená telesná teplota.
 • Bolesť hlavy, najmä počas jazdy.
 • Niekedy nevoľnosť a zvracanie.

Okrem toho existuje rozdelenie monoartritídy (poškodenie jedného kĺbu) a polyartritídy (postihuje niekoľko kĺbov) lokalizáciou. Horné končatiny osoby, ktorej anatómia je jedinečná, sa často vyznačujú problémami s krvnými cievami.

Raynaudova choroba

Jedná sa o vazospastické ochorenie, ktoré postihuje malé terminálne tepny a arterioly. Ochorenie sa vyskytuje u 3-5% svetovej populácie.

Hlavné štádiá choroby sú:

 • angiospastické - prejavuje sa v krátkodobom spazme ciev terminálnych prstov prstov ruky, ktorý je potom nahradený expanziou krvných ciev a jasným začervenaním kože;
 • angioparalytický - opuchy a lepivosť prstov, končatiny majú cyanotickú farbu;
 • tropoparalytické - vredy sa začínajú objavovať.

ateroskleróza

Choroba rúk, pri ktorej sa ich krvné cievy začínajú naplňovať aterosklerotickými plakmi, čo zase poskytuje úplné alebo čiastočné zastavenie toku krvi..

Príznaky choroby sa prejavujú nasledovne:

 • V rukách je pocit chladu.
 • Osoba začína trpieť kŕčmi, bolesťou.
 • Únava pri fyzickej námahe.
 • Redukcia vlasov na rukách.

Osobitná pozornosť si zaslúži myopatia a myasténia gravis. Obe choroby sa prejavujú slabosťou svalov a môžu sa buď získať alebo dediť. Kožné choroby rúk osoby sa stávajú viditeľnými v raných štádiách, sú však charakterizované fyzickým aj psychickým nepohodlím..

Atopická dermatitída

Ochorenie sa prejavuje ako vyrážka, svrbenie na krku a tvári, ako aj v prirodzených záhyboch ľudského tela (podpazušia, slabiny, kolená a kolená). Ochorenie môže byť mierne alebo ťažké..

Fázy choroby:

 • Dojčatá (do 2 rokov).
 • Deti (2 - 12 rokov).
 • Dospelý (nad 12 rokov).

Alergická dermatitída

Ochorenie nastáva do 24 hodín od okamihu, keď dráždivý prvok vstúpi do ľudského tela. Vyrážka sa najčastejšie vyskytuje v oblastiach, kde sa nachádza dráždidlo. Napríklad na krku, keď osoba nosí zlatý reťaz.

Choroba sa delí na formy:

 • Kontaktná alergia.
 • Toxic-alergický.
 • atonické.

Seborrhická dermatitída

Prejavuje sa ako vyrážka na tých častiach tela, kde je veľa mazových žliaz. Toto ochorenie sa vyznačuje tvorbou malých belavých šupín, ktoré sa ľahko odlupujú a exponujú zapálený povrch..

ekzém

Vyznačuje sa opakujúcim sa zápalom kože, pálením a vyrážkami. Ochorenie sa vyskytuje v ohýbajúcich sa oblastiach kĺbov. Choroba sa líši tým, že na začiatku je zápal, pretože prechádza do bublín, ktoré neskôr prasknú a vyschnú a zakryjú sa kôrkami..

Príčiny chorôb orgánov

K chorobám horných končatín nedochádza iba. Každý problém s rukami osoby je dôsledkom vystavenia orgánov jednému alebo viacerým faktorom.

Reumatoidná artritída

Je to vlastne autoimunitné ochorenie, pri ktorom telo začína ostro identifikovať svoje vlastné bunky ako cudzie a nebezpečné. Z tohto dôvodu dochádza k postupnému ničeniu kĺbov, v centre pozornosti je zápal a bolesť..

Malo by byť zrejmé, že toto ochorenie sú systémové poruchy celého organizmu, ktoré sú založené na genetických poruchách, hormonálnych abnormalitách, prítomnosti infekcií v tele, ako aj na vplyve takých negatívnych návykov, ako je fajčenie a zneužívanie alkoholu..

dna

Toto ochorenie sa vyznačuje hromadením kryštálov kyseliny močovej v kĺboch. Často diagnostikovaná u milovníkov mäsa.

Kľúčovými bodmi, ktoré môžu spustiť dnu, sú:

 • cukrovka.
 • vysoký tlak.
 • Poruchy obličiek.
 • anémia.
 • Obezita.
 • dedičnosť.
 • Príliš vysoký cholesterol.
 • Používanie určitých druhov liekov.

Ochorenie môže byť tiež vyvolané zraneniami a chirurgickými zákrokmi..

artróza

Toto ochorenie je výsledkom zhoršenia kĺbovej chrupavky. Tento proces je typický pre starších ľudí, ale môže tiež predbiehať mladých ľudí..

Najčastejšie príčiny vzniku choroby sú:

 • Vek nad 50 rokov.
 • Nadváha.
 • Poranenia kĺbov.
 • Oslabené svaly.
 • Ťažká fyzická práca.
 • infekcie.
 • Metabolické ochorenie.
 • Vrodené kĺbové problémy.
 • Kĺbová chirurgia.

artritída

Lekári zvažujú príčiny tohto ochorenia:

 • Nedostatok vyváženej stravy, to znamená neadekvátna strava z hľadiska množstva vitamínov a ďalších živín.
 • Nadváha.
 • Vystavenie alkoholu.
 • Spoločné preťaženie.
 • Rôzne druhy infekcií.
 • Patológie endokrinného systému.
 • dedičnosť.
 • Neustály príjem silných alergénov.

Raynaudova choroba

Na pozadí nasledujúcich problémov sa vyvíja mimoriadne nebezpečná choroba:

Modré nechty, necitlivosť - kvôli Raynaudovmu syndrómu

 • Paroxyzmálna hemoglobinúria.
 • Psychogénne aspekty.
 • Problémy s centrálnym nervovým systémom.
 • Prehrievanie a nadmerná práca.
 • infekcie.
 • Nebezpečenstvo pri práci (vlhkosť, studená klíma, preťaženie kĺbov rúk).
 • ateroskleróza

  Ochorenie, ktoré sa redukuje na zúženie lúmenu krvných ciev, sa vyskytuje z niekoľkých dôvodov:

  • Abnormality metabolizmu lipidov.
  • Arteriálna hypertenzia
  • cukrovka.
  • Sedavý spôsob života.
  • Stres a infekcie.
  • Neoprávnená výživa.
  • Zvýšená viskozita krvi.

  Pokiaľ ide o problémy so svalmi horných končatín osoby, hlavnými príčinami bolesti v rukách môžu byť:

  • Fyzické poranenia charakteristické pre výrony, pomliaždeniny, dislokácie a zlomeniny, ktoré sa vyskytujú pri veľkom zaťažení.
  • Nedostatok enzýmu vo svalovom tkanive, ktorý má za následok záchvaty.
  • Diabetes mellitus, pomaly ničí steny krvných ciev a tým spôsobuje bolesť.
  • Otrava škodlivými látkami (oxid uhoľnatý, alkohol, olovo).
  • Preťaženie a stres vedúci k svalovým kŕčom.
  • Hormonálne poruchy, ktoré môžu byť spôsobené abnormalitami v práci endokrinného systému.

  Atopická dermatitída

  Predpokladá sa, že choroba je multifaktoriálna, založená na genetickej predispozícii k atopickým odchýlkam..

  Dôvody môžu byť tiež:

  • Psycho-emocionálne preťaženie.
  • Poruchy vnútorných orgánov.
  • Agresívne prostredie, zlá ekológia.

  Alergická dermatitída

  Často táto prirodzená reakcia tela na alergén.

  Zistilo sa, že ľudské telo najčastejšie reaguje negatívne na tieto látky:

  • Nikel nájdený v šperkoch.
  • latex.
  • Parfumy a kozmetika.
  • umelej hmoty.
  • Chemikálie pre domácnosť.

  Seborrhická dermatitída

  Posilnenie aktivity patogénov tohto ochorenia môže byť:

  • Znížená imunita.
  • Prudká zmena klimatických podmienok.
  • Ochorenia nervového systému.
  • Abnormality v produkcii hormónov.
  • Dedičné prvky.

  ekzém

  Nástup choroby uľahčuje nasledujúci zoznam faktorov:

  • Slabá imunita.
  • Poruchy hypofýzy, pohlavných žliaz alebo nadobličiek.
  • stres.
  • Akékoľvek chronické infekcie.
  • Ochorenia gastrointestinálneho traktu.
  • hypotermia.
  • Vystavenie chemickým prvkom.

  diagnostika

  Diagnóza chorôb kĺbov a krvných ciev rúk sa vykonáva pomocou nasledujúcich metód:

  • Všeobecné vyšetrenie lekárom.
  • Laboratórne testy - krvný test ukazujúci rýchlosť sedimentácie erytrocytov a počet leukocytov (cena - približne 300 rubľov), ako aj odber synoviálnej tekutiny (cena - od 650 rubľov)
  • Ultrazvukové vyšetrenie (cena - od 1 000 rubľov).
  • Magnetická rezonancia. Cena sa pohybuje od 4,5 do 5 tisíc rubľov. podľa postupu.
  • Radiačná diagnostika - röntgen (cena - od 1 000 rubľov).

  Ochorenia kože rúk sú diagnostikované:

  • Biopsia - vyšetrí sa malý kúsok tkaniva.
  • Škriabanie - z pokožky sa odstráni malá vrstva.
  • Kultúra - vzorka kože sa umiestni do špeciálneho prostredia.
  • Diaskopie - vyvíjajte tlak na pokožku a potom ju sledujte.

  Všetky tieto činnosti vykonávajú v zdravotníckych zariadeniach príslušní odborníci..

  prevencia

  S cieľom vylúčiť alebo minimalizovať výskyt problémov s kĺbmi horných končatín by sa osoba bez ohľadu na pôvod choroby mala riadiť týmito pravidlami:

  • Sledujte svoju vlastnú váhu a neprekračujte povolené hodnoty v závislosti od výšky a veku.
  • Znížte používanie mäsa, múky a tukových potravín, tj pozorujte umiernenosť v potravinách.
  • Zdvíhajte závažia správne, vždy udržiavajte rovnomerné držanie tela, ktoré zníži zaťaženie kĺbov a svalov.
  • Znížte príjem cukru, ktorý vyvoláva zápaly v kĺboch ​​aj na koži.
  • Prestať fajčiť úplne, obmedziť alkohol.

  Ak hovoríme o kožných ochoreniach rúk, potom je potrebné:

  • Minimalizujte kontakt s domácimi chemikáliami.
  • Sledujte správnu výživu.
  • Eliminujte podchladenie a dlhodobé vystavenie slnku.
  • Odhoďte syntetický odev.

  Krvné cievy rúk osoby môžete chrániť, ak splníte niekoľko požiadaviek:

  • Znížte stres (vyhnite sa negatívnym emóciám, dýchajte dievčatá v telocvični, častejšie chodte do prírody).
  • Prejdite na zdravú výživu a uprednostňujte vlákninu, ktorá zabraňuje hromadeniu cholesterolu a je obsiahnutá v pohári, celozrnnej múke, obilninách.
  • Prestaňte fajčiť tabak, pite alkohol a nikdy nepoužívajte drogy.
  • Spať najmenej 8 hodín denne.

  Preventívne opatrenia na prevenciu chorôb svalových rúk sú:

  • Obmedzenie ťažkej fyzickej práce s cieľom zabrániť roztrhnutiu svalových vlákien.
  • Kompletná a včasná liečba infekcií.
  • Aktívny životný štýl.

  Kedy navštíviť lekára

  Horné končatiny osoby, ktorých anatómia je študovaná mnohými lekárskymi odborníkmi, si vyžadujú zvýšenú pozornosť osoby na akékoľvek bolestivé pocity alebo kožné prejavy..

  Artritída, osteoartritída, dna a iné choroby kĺbov sú liečené traumatológmi, reumatológmi, terapeutmi, chirurgmi. V takom prípade by ste mali vyhľadať lekársku pomoc pri prvých signáloch kĺbov (bolesť, opuch atď.), To znamená v prvej fáze. Títo špecialisti sú tiež priťahovaní po degeneratívnych-deštruktívnych zmenách kĺbov detegovaných na röntgenových snímkach, MRI alebo ultrazvukových obrazoch..

  Kožné ochorenia rúk sú liečené dermatológom. Pokiaľ ide o vyrážky, začervenanie a svrbenie, čo najskôr navštívte lekára. Ďalšími dôvodmi môžu byť šroty z kože a laboratórne testy. Ochorenia krvných ciev a nervových zakončení rúk rieši chirurg a neuropatológ.

  Liečebné metódy

  Ochorenia charakterizované poškodením kĺbov horných končatín osoby sa liečia drogami podľa nasledujúcej schémy:

  1. Použitie protizápalových nesteroidných liekov najmenej 1 týždeň v dávke 150 mg za deň.
  2. Užívanie vitamínových komplexov obsahujúcich vitamíny B a mikroelementy (selén, meď, zinok, mangán, molybdén) najmenej 1 mesiac.
  3. Užívanie chondroprotektora v dávke 1 000 mg denne po dobu 2 až 3 mesiacov.

  Tento liečebný režim poskytuje pozitívny trvalý účinok, ktorý umožňuje človeku zabudnúť na chorobu na dlhú dobu..

  Vysoko účinný ľudový liek na odstránenie bolesti kĺbov rúk je pripravený podľa tohto receptu:

  1. 1 polievková lyžica. l. hrubá soľ sa naleje do 1 litra vody.
  2. Oddelene sa zmieša 100 ml 10% amoniaku s 10 g gáforového oleja.
  3. Soľ, alkohol a olej sa nakoniec navzájom zmiešajú z jednej nádoby, až kým sa neobjavia biele vločky..
  4. Zmes sa pretrepáva, až kým tieto vločky nezmiznú..
  5. Zmes sa vzhľadom na krém do kĺbu používa podľa potreby 2 až 3-krát denne..

  Cievne choroby rúk osoby s liečivami sa postupne liečia nasledovne:

  1. Použitie statínov (Atorvastatín, Rosuvastatín) v dávke 20 mg denne po dobu stanovenú lekárom.
  2. Užívanie kyseliny acetylsalicylovej na riedenie krvi v dávke 100 mg za deň.
  3. Spotreba niacínu a omega-3 mastných kyselín.

  Nedrogová liečba chorých ručných ciev je založená na korekcii životného štýlu a dodržiavaní diéty, ktorá by mala byť založená na rôznych potravinách a rovnováhe tukov, uhľohydrátov a bielkovín. Pri strave pacienta je potrebné konzumovať 30% tukov, 55% uhľohydrátov, 15% bielkovín..

  Kožné ochorenia rúk sa liečia liekmi, ktoré užívajú tieto skupiny liekov:

  • Masti obsahujúce vitamíny D (Psorkutan, Daivonex, Glenriaz).
  • Imunosupresíva („Methodject“, „Evetrex“).
  • Glukokortikosteroidy ("Akriderm SK", "Belogent", "Elokom S", "Diprosalik", "Supirocin-B").

  Existujú tiež fyzioterapeutické procedúry pre pokožku vrátane:

  • Úzkopásmová UVB terapia s vlnovou dĺžkou 311 nm. Kurz 2,5 mesiaca 3-krát týždenne.
  • Ultrazvuková terapia.
  • Elektrický spánok. 12 - 30 relácií, každé 40 minút.
  • Laserová terapia. Kurzy 7-9 počas 3 minút.

  Liečba chorôb rúk spojených s neurológiou je založená na prijatí:

  • Vitamíny typu B najmenej mesiac.
  • Prostriedky na urýchlenie krvného obehu.
  • Protizápalové lieky (Voltaren, Diclofenac) po dobu najmenej 1 týždňa, 10-20 mg denne.

  Možné komplikácie

  Choroby kĺbov horných končatín, pri absencii úplného ošetrenia, môžu viesť k výraznému zhoršeniu kvality ľudského života až do skutočnosti, že ľudské pohyby v takejto situácii budú prakticky minimálne, to znamená, že sa zníži počet stupňov voľnosti postihnutého kĺbu. Okrem toho artritída môže viesť k rozvoju pľúcnej fibrózy..

  Kožné ochorenia rúk (dermatitída, ekzém a iné) vo zvlášť pokročilých formách môžu okrem deštruktívneho účinku priamo na epidermu dokonca vyvolať bronchiálnu astmu a rôzne autoimunitné abnormality..

  Horné končatiny osoby sú naopak náchylné na zhoršenie krvného toku v pozadí neliečených chorôb krvných ciev. V tomto prípade môže anatómia rúk viesť k vzniku krvných zrazenín - krvných zrazenín, ktoré sa môžu akýmkoľvek spôsobom uvoľniť a úplne blokujú artériu, žilu alebo kapiláre..

  Je Dôležité Vedieť O Dnou